Field and laboratory work of the project team/Terenski i laboratorijski rad projektne grupe

Field and laboratory work

  1. Field sampling (collecting the olive fruits representative for the whole canopy of the mother trees during the harvest, October 2017)
  2. Laboratory work (DNA extraction directly from each olive seed/embryo)
  3. DNA extraction from leaf material of different genotypes (pollen donors) in the olive grove

Terenski i laboratorijski rad

  1. Prikupljanje uzoraka iz maslinika (prikupljanje plodova sorte Oblica sa svih strana krošnje odabranih stabala tijekom berbe 2017.)
  2. Laboratorijski rad (izolacija DNA iz svakog pojedinačnog embrija nakon odstranjivanja egzokarpa, mezokarpa, endokarpa (koštice) i endosperma ploda masline)
  3. Izolacija DNA iz listova prikupljenih sa stabala različitih genotipova (sorti donora peludi/oprašivača) koji su prisutni u višesortnom nasadu uz sortu Oblica