The Croatian Radio Television (HRT) reports about our UKF project/ Hrvatska radiotelevizija (HRT) izvještava o našem UKF projektu

At the Institute for Adriatic Crops, during the visit of Dr. Petar Pujić, the UKF project co-leader and the respectable scientist from the Centre national de la recherche scientifique (UMR CNRS 5557 Ecologie Microbienne, UMR INRA 1418 – VetAgro Sup, Université Lyon 1, Lyon, France), the Croatian Radio Television (HRT), the national public service broadcaster of the Republic of Croatia reported about our UKF project at HRT 1 channel during Dobro jutro, Hrvatska (“Good morning, Croatia”), mosaic morning show.

Na institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, tijekom boravka dr. Petra Pujića, suvoditelja UKF projekta i uglednog znanstvenika iz Francuskog nacionalnog centara za znanost, Laboratorija za mikrobnu ekologiju, Lyon, Francuska (UMR CNRS 5557 Ecologie Microbienne, UMR INRA 1418 – VetAgro Sup, Université Lyon 1, Lyon, France), Hrvatska radiotelevizija (HRT) je izvijestila o našem projektu, posjetu dr. Pujića, radionici i sastanku svih partnera na projektu tijekom popularne HRT-ove mozaične emisije Dobro jutro, Hrvatska u prvom programu HRT.